• Unde Suntem
  Strada Jandarmariei, 22 Vladimirescu, jud. ARAD 317405

Instalatii Mari

EXEMPLU DE ÎNGROPARE

O procedură corectă de instalare este fundamentală pentru buna reuşită a operaţiunii de îngropare.

În orice caz este necesară utilizarea asistenţei furnizate de către un tehnician autorizat care să recomande cele mai bune poziţii şi alegeri, în funcţie de caracteristicile terenului, care să urmărească toate fazele operaţiunii şi care să elibereze mai apoi raportul scris asupra celor executate.

Fără aceste documente, garanţia oferită de către firma Telcom s.p.a. isi pierde valabilitatea. Realizaţi săpătura considerând că, pe lângă dimensiunile rezervorului, trebuie să se calculeze în plus, pe fiecare latură, o distanţă de 30 cm în plus faţă de dimensiunea de gabarit, aşa cum se arată în figura 1. Fundalul săpăturii va trebui să permită drenarea perfectă, pentru a se evita stagnarea/băltirea apei şi acumularea acesteia.

Pentru a se realiza săpătura respectaţi următoarele reguli practice:

 1. pentru terenurile nisipoase (pământ fin/slab) luaţi în considerare faptul că unghiul săpăturii nu poate fi mai mare de 45 de grade
 2. pentru terenurile cu duritate medie nu depăşiţi 60 de grade
 3. pentru săpături în stâncă se poate ajunge până la 80 de grade aşa cum se arată în figură.

În partea superioară, în jurul săpăturii, trebuie să se lase o zonă liberă de circa 60 cm. lăţime, pentru a se evita prăbuşirea terenului şi pentru a se permite mişcarea persoanelor în timpul operaţiunii de îngropare.

INSTALATII MARIReprezentarea unghiului săpăturii pentru diferitele tipologii ale terenului

AVERTIZĂRI CU CARACTER GENERAL

Rezervorul nu trebuie să fie amplasat pe terenuri unde sunt posibile alunecări de teren, terenuri înclinate, în poziţii în care se pot forma reţele de scurgere a apelor pluviale, etc. In aceste situaţii este necesară asistenţa unui  tehnician autorizat care să cunoască caracteristicile morfologice şi hidrogeologice ale zonei de instalare şi să definească cele mai oportune acţiuni de întreprins.

Zona de îngropare va rezulta pietonală, şi va putea fi de trecere cu maşina sau cu camionul doar prin realizarea unor  structuri conforme, care vor trebui să fie calculate de către un tehnician de încredere.

In nici un caz, săpătura nu poate fi efectuată pe terenuri cu alunecări de teren, terenuri mlăştinoase şi pe cele care nu permit drenarea profundă.

Dacă ne aflăm în prezenţa unei pânze freatice de mică adâncime, se poate realiza înălţarea, fiind necesară realizarea drenării conforme a săpăturii pentru a se evita ca împingerea hidraulică asupra rezervorului să poată cauza daune prin strivire.

O soluţie posibilă este indicată în figura 3, care prezintă realizarea unui sistem de strângere a apelor printr-un puţ de drenare. Apa adunată va putea fi tratată printr-o pompă pentru ape murdare/contaminate aptă să dreneze fundul puţului.

PROCEDURI PENTRU ÎNGROPARE:

 1. Executaţi săpătura cu dimensiunile sugerate în.

 1. Creaţi un pat de 15- 20 cm din nisip , pregătind în interiorul acestuia cel puţin un tub de drenare. Nivelaţi cu grijă baza astfel realizată având grijă să eliminaţi eventualele asperităţi. Asiguraţi-vă de faptul că zona de sprijin nu cedează sub greutatea rezervorului plin.
 2. Asiguraţi-vă asupra integrităţii rezervorului, mişcaţi-l gol (fig. 2), utilizând cârligele speciale, dacă există, sau utilizaţi un cablu pe care îl treceţi prin canalele produsului fabricat.

 1. Nivelaţi perfect rezervorul şi eventual canalul de prelungire / puţul. Realizaţi toate legăturile hidraulice cu restul instalaţiei şi verificaţi absenţa pierderilor, înainte de a continua cu îngroparea.

 1. Umpleţi rezervorul pe jumătate cu apă, şi umpleţi şi spaţiul gol dintre rezervor şi peretele săpăturii cu nisip, până la nivelul apei, cu straturi de circa 20-30 cm de fiecare dată,
 2. fiind foarte atenţi la compactarea perfectă, ajutându-vă cu un palet de lemn  (fig.5) sau alte mijloace potrivite. Evitaţi să ingropati cu nisip în cantităţi mari, pentru că aceasta ar putea crea acumulări, care pot deforma rezervorul, în timp ce ar putea genera goluri în alte zone. Este fundamental să încercaţi să compactaţi la maxim fiecare strat care este adăugat.

—–Nota

Rezultate optime în ceea ce priveşte îngroparea se pot avea utilizându-se cimentul, recomandat a fi cel de tip uşor prin prezenţa polistirenului sau a altui material, ce se va utiliza în locul nisipului. Şi în acest caz procedaţi la lipirea straturilor succesive care vor fi nivelate, dând mare atenţie să nu depăşiţi, la fiecare strat în parte, o grosime 20-30 cm şi evitând să descărcaţi cantităţile în exces într-un jet, atât pentru a nu strica rezervorul, cât şi pentru a evita acumulările localizate şi golurile de consecinţă în zonele de contact.

Straturile succesive vor fi aplicate în aşa fel încât să permită cimentului să se consolideze şi să realizeze o soliditate adecvată.

 

 1. Efectuaţi în continuare îngroparea pe straturi succesive, echilibrând, de fiecare dată, nivelul statului cu cel al apei care este emisă în rezervor, până la umplerea completă.
 2. Recomandăm umplerea părţii superioare a gropii până începutul prelungirii ţevii de abur, dacă există, cu nisip nereciclat, completând ultima fază a îngropării cu teren vegetal, având grijă să nu depăşiţi adâncimea maximă a îngropării cu 30 cm cum este indicat în fig. 4.
 3. Lăsaţi rezervorul îngropat şi plin cu apă timp de o zi sau două pentru a permite o fixare mai bună. Înainte de utilizare, mai ales dacă există pompe hidraulice, asiguraţi-vă de faptul că a fost realizat un sistem adecvat de evacuare a gazelor/răsuflare, care să permită evitarea creării de goluri, aducând aer în mod constant, în timpul golirii rezervorului

Nota:

Utilizaţi rezervorul doar prin îngropare. Utilizarea rezervorului la suprafata nu e permisă şi atrage dupa sine pierderea garantiei.

În condiţii normale de utilizare, rezervorul trebuie să fie umplut cel mult pănă la buza sa/în partea superioară, evitându-se umplerea eventualei prelungiri (ţeavă prin care ies aburii, în partea superioară).